webdev

Pangangalaga ng Wika tampok sa LC San Juan

Ang Lorma San Juan Campus ay nakiisa sa malawakang pagdiriwang ng Buwan Ng Wika ng ating bansa sa temang, “Sa Pangangalaga ng Wika at Kalikasan wagas na Pagmamahal talagang Kailangan” noong ika-isa ng Setyembre 2010. Ang programa ay isang paraan upang gisingin ang ating mga damdamin sa reyalidad na kailangang iligtas ang ating kalikasan.

Lorma Institutional Projects in the Province

The Integrated Outreach Community Program of Lorma Colleges includes the dedicated faculty members and staff from the different colleges and departments in the campus in reaching out to impoverished and underserved communities in the province. Many of these areas have long been recipients to Lorma’s continuing community extension program since 2003.

Like & Follow Us

To get more updates about our institution check our social media pages.

Main Campus Location

Partner

Scroll to Top