News

INVADING AMERICA: Introducing the US Content Service

Despite the perks of the World Wide Web, most of us aren’t still privy to many of the western countries’ browsing capabilities. And even with Lorma placed in a technologically hyped environment with several wi-fi access points, many of us would still see ourselves, staring at our laptops and looking at the lcd with words flashing contemptuously.

Pangangalaga ng Wika tampok sa LC San Juan

Ang Lorma San Juan Campus ay nakiisa sa malawakang pagdiriwang ng Buwan Ng Wika ng ating bansa sa temang, “Sa Pangangalaga ng Wika at Kalikasan wagas na Pagmamahal talagang Kailangan” noong ika-isa ng Setyembre 2010. Ang programa ay isang paraan upang gisingin ang ating mga damdamin sa reyalidad na kailangang iligtas ang ating kalikasan.

Like & Follow Us

To get more updates about our institution check our social media pages.

Main Campus Location

Partner

Scroll to Top